Hvordan sikrer vi, at vores data er 100% valideret?

Blue North er en ingeniørvirksomhed, der er specialiseret i detektion, måleudstyr, registrering, kalibrering og databehandling af det danske vandmiljø generelt. En virksomhedsprofil i stærk fremvinding i kraft af klima- og miljøprognoser, der kræver skærpet opmærksomhed

Miljøstyrelsen estimerer en samlet mængde på 150 – 200 millioner kubikmeter uvedkommende vand årligt i de danske spilde- og regnvandssystemer. En bekymrende prognose, der kan have store konsekvenser for både økonomi og miljø.

 

– Miljøstyrelsens estimat er udregnet fra gennemsnitstal, som forsyningerne har leveret og har desuden en usikkerhedsmargen på plus, minus 10 %. Vi arbejder kontinuerligt med uvedkommende vand, og ifølge vores egne data ligger vi på 40 – 60 % uvedkommende vand i forskellige afskygninger. Det vil sige, at vi er tættere på 3 – 400 millioner kubikmeter om året, hvilket anskydes koster forsyningsselskaberne 100+ millioner kroner om året, forklarer Tommy Pedersen, administrerende direktør hos Blue North.

Indsivning og fejltilkoblinger

Blue North tilbyder med udvidet ekspertise forskellige løsninger i forbindelse med uvedkommende vand i hele landet. Indsivning og fejltilkoblinger er ofte problemet. Almene konsekvenser grundet klimapåvirkning, slitage og den generelle udvikling inden for nybyg og kloakeringsteknologi.

 

– Det stigende grundvand sammen med slitage forårsager en nærmest ikke mærkbar indsivning over tid. Når det så regner og systemet modtager meget vand her-og-nu, er der ikke plads, da kapaciteten stille og roligt er blevet reduceret. I forbindelse med fejltilkoblinger detekterer vi ud fra nedbørsdata, måledata og kloaksystemanalyse, hvor fejlkoblingen eller fejltilkoblingerne befinder sig og kan derved erhverve eksempelvis forsyningsselskaber med konkrete tal og data, de kan forholde sig til, fortæller Tommy Pedersen.

 

Vandhåndteringskæden

Indsivning, fejlkoblinger, klimapåvirkninger og miljøhåndtering er foranderlige størrelser, der kræver fortløbende opmærksomhed for at forhindre og bearbejde de konsekvenser uvedkommende vand forårsager.

 

– Flere overløb, der fører ufiltreret spildevand direkte ud i åerne og til stranden, dårligere rensegrad for de biologiske rensningsanlæg og et enormt energiforbrug i henhold til håndteringen af alt det uvedkommende vand – det fylder jo ikke bare i kloaksystemerne, men i hele kæden af vandhåndteringen. Det kan blive meget bekosteligt, både for miljøet og økonomien, slutter Tommy Pedersen.

 

Fakta

  • Blue North leverer kalibreret data fra afledning og nedbør, kampagner til modelkalibrering, overløbsovervågning, løsninger vedrørende uvedkommende vand, vandløbsmålinger og vandføringsmålinger, lokal afledning af regnvand, LAR, vandkvalitetsmåling, flowmålinger på pumpestationer, industriovervågning og service
  • Virksomhedens serviceydelser indbefatter rådgivning, abonnementsordninger, optimering og service af udstyr
  • Fokus er at levere valideret kvalitetssikret rå-data og behandlet data til forsyningsselskaber, kommuner og større virksomheder
  • Blue North er kendetegnet ved at være fuldt opgraderet i henhold til alle former for måling-, registrerings- og kalibreringsudstyr
  • Læs mere på www.bluenorth.dk

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort