Leverandør af valideret data, der gavner både miljø og økonomi

Klimaudviklingen de seneste 10 – 20 år, der blandt andet har medført større vandmængder samt mere lokal nedbør har betydelige konsekvenser for det flow, der foregår i vandløb, åer samt i kloak- og regnvandsledninger. Det vil sige, at de øgede mængder forårsager hyppigere overløb. Overløb, der ifølge EU's vedtægter hvert år skal registreres, logges, bogføres og dokumenteres. 

– Farlige overløb sker hovedsagelig i forbindelse med kloaksystemer. Når der kommer for meget vand i kloakken og der opstår overløb, lukkes spildevand ud og forurener vandløb, åer, søer og i værste fald offentlige områder, hvor folk færdes og bader. Det er der rigtig meget vilje til at gøre noget ved, men det er en meget omfangsrig opgave, da mange af overløbssystemerne ikke er opdaterede og er slidte generelt, samtidig med at mandskab til at bygge nye, installere og drive måleudstyret er reduceret, fortæller Thomas Franck, administrerende direktør hos Blue North.

100 % opgraderet – 100 % valide data

Overløbsovervågning og -service er én af Blue Norths spidskompetencer. Med flere tusinde målingspunkter rundt omkring i hele landet besidder virksomheden en unik og fagspecifik ekspertviden, som konsekvent er 100 % opdateret og som bygger på helt præcise data.

– Vi laver ikke andet, og tager os af hele processen. Fra det korrekte udstyr, som vi sørger for egner sig ideelt til opgaven, til registrering, logning, bogføring og komplet samt 100 % valid dataleverance. Ofte køber og installerer eksempelvis forsyningsselskaber udstyr, som efterfølgende bliver drevet mere eller mindre sporadisk, indtil det er afskrevet. Det betyder, at udstyret ofte ikke er opgraderet og hverken måler eller kalibrerer korrekt, hvilket kan få meget problematiske og bekostelige følger, forklarer Thomas Franck og fortsætter …

– Vi går meget op i, at det ikke skal være dyrere, at bruge os – tvært imod. Der skal være råd til at få registreret og logget data, der, hvor der er brug for det. Ellers bliver vigtige steder fejlagtigt bortsorteret. Vi mener faktisk, at det skal gøres så billigt og så godt, at det ikke kan diskuteres, om man skal gøre det eller ej – det er kun et spørgsmål om, hvor man har behovet, slutter Thomas Franck.

Fakta

  • Blue North leverer kalibreret data fra afledning og nedbør, kampagner til modelkalibrering, overløbsovervågning, løsninger vedrørende uvedkommende vand, vandløbsmålinger og vandføringsmålinger, lokal afledning af regnvand, LAR, vandkvalitetsmåling, flowmålinger på pumpestationer, industriovervågning og service
  • Virksomhedens serviceydelser indbefatter rådgivning, abonnementsordninger, optimering og service af udstyr
  • Fokus er at levere valideret kvalitets-cifret rå-data og behandlet data til forsyningsselskaber, kommuner og større virksomheder
  • Blue North er kendetegnet ved at være fuldt opgraderet i henhold til alle former måling-, registrerings- og kalibreringsudstyr
  • Læs mere på www.bluenorth.dk
Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort