Overløbsregistrering og overløbsmåling af overløbsbygværk

Hos Blue North ApS har vi specialiseret os i overløbsmåling og overløbsregistrering for virksomheder i hele landet. Vi tilbyder overvågning, service og kontrol af alle former for overløbsmåling og overløbsregistrering af blandt andet overløbsbygværk.

Overløbsmåling serviceres, kontrolleres og kalibreres

Vi tilbyder en simpel vagt til kalibrering af overløbsmåling. Målingerne kan være i både indløb og udløb med henblik på verificering af de faktiske hændelser. Der er samtidig mulighed for en ny koefficient på overløb. Det kan for eksempel ske i forbindelse med slitage, eller når overløbskanten ændrer sig.

​Vi laver endvidere beregninger, som bygger på en dokumenteret overløbsregistrering, således niveaumåleren atter bliver kalibreret. Det er muligt at realisere en tidlig og hurtig indsats, uden der er behov for at køre til alle overløbsbygværker.​

Vi tilbyder samtidig adskillige serviceydelser inden for overløbsmåling og overvågning af overløbsbygværk. Vi kan blandt andet hjælpe med løbende service og kontrol. Vi kan også tilbyde overvågning af overløbsbygværker og eller af riste i overløbsbygværker med henblik på at minimere antallet af vagtbesøg.

​Overløbsregistrering kan suppleres med en vagt, hvor der er mulighed for tilvalg af alarm ved overløb. Billederne kan også benyttes til verificering af jeres servicebehov, inden der udføres eftersyn af ristebygværket.

Få mere information om overvågning og overløbsregistrering

Kontakt os gerne for at få mere information om overløbsovervågning, overløbsmåling og overløbsregistrering af blandt andet overløbsbygværk. 

​Du kan kontakte os på telefon 73 70 96 66 for at få en nærmere drøftelse, eller du kan skrive til e-mail info@bluenorth.dk.

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort