Jeg forstår
Data Server

Vi sikrer effektiv registrering af overløb

Vores klima er under forandring, og få steder bliver det mere tydeligt end i meteorologien. De seneste år har vores vejr i højere grad end tidligere været præget af større vandmængder og mere lokal nedbør. Det lægger pres på mange drænings- og kloaksystemer, der simpelthen ikke har kapacitet til at håndtere disse vandmængder. Det fører til hyppigere overløb, som ifølge EU’s vedtægter skal registreres, logges, bogføres og dokumenteres. Samtidig er det vigtigt at sikre, at overløbene overholder gældende lovkrav, overvåges og håndteres, da det ellers kan få store konsekvenser for det omgivende vandmiljø.

Vores præcise måleudstyr løser opgaverne, ligesom vi til hver en tid står til rådighed med vores rådgivning og vejledning på området. Overløbsregistrering er et af vores kerneområder, og vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed for at sikre et stabilt og sundt vandmiljø, både nu og i fremtiden. Udfyld kontaktformularen eller kontakt os på73 70 96 66eller info@bluenorth.dk for at høre mere.

Kontakt os
og hør mere
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller email

Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Sådan kan vi hjælpe

Vi har unikt tilpasset og højteknologisk måleudstyr, der måler 100 % korrekt. Et tæt samarbejde med producenten af udstyret gør os i stand til at levere fuldt tilpassede og effektive løsninger. Hos Blue North kan vi hjælpe dig med at overvåge overløb og foretage de nødvendige foranstaltninger. Vi har en unik og fagspecifik viden, der gør os i stand til at rådgive og vejlede dig, både i nutidens og fremtidens klima.

Vores overløbsregistrering foregår ved hjælp af en ventil, der bygges ind i de eksisterende systemer, og som registrerer mængden af overløbende vand. Vi har også mulighed for at opsætte et alarmsystem baseret på overvågningsmålinger, som giver besked med billeder eller videooptagelser, når der registreres et overløb. På den måde sparer man tilkørslen og kan hurtigt reagere mest hensigtsmæssigt, hvad enten der er tale om en falsk alarm eller et reelt overløb.

Hvis du vil vide mere om vores overløbsregistrering eller høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Derfor skal overløb registreres

Det er både et lovkrav fra EU, men samtidig også utrolig vigtigt for miljøet og vores sundhed, at man registrerer overløb - og helst så præcist som muligt. Når vandet stiger og løber over, kan der ske skade på omgivende ejendom og objekter. Er det overløbende vand forurenet, er det også utroligt skidt, hvis det ender i vandløb, åer eller søer. I værste tilfælde, når det er i offentlige vandområder, hvor folk bader. Derfor er det afgørende, at man registrerer eventuelle overløb og ikke mindst analyserer kvaliteten af det vand, der løber over.

Kontakt os via kontaktformularen eller kontakt os på73 70 96 66eller info@bluenorth.dk for at høre mere.

Blue North er en ingeniørvirksomhed med speciale i vandmåling. Med hjælp fra unikt klimatilpasset måleudstyr beskæftiger vi os med måling af flow og vandkvalitet, overløb og uvedkommende vand i det danske vandmiljø.

Rådgivning, abonnementsordninger, optimering og kalibrering af udstyr

Vi er fuldt opgraderet til alle former for målings-, registrerings- og kalibreringsudstyr