Jeg forstår
Data Server

Uvedkommende vand

Grundlæggende har vi to vandsystemer: spildevandssystemet og regnvandssystemet. Når man taler om uvedkommende vand, vil det ofte dreje som en mængde vand fra det ene system, der finder vej ind i det andet system. Det kan give store problemer både på kort og langt sigt, da forurenet vand i det rene vands system kan give ubalance i naturlige vandområder eller værre endnu, i drikkevandet. Omvendt er det dyrt at sende rent regnvand på rensningsanlægget.

Har man en mistanke om uvedkommende vand i et eller flere systemer, bør man derfor udbedre situationen hurtigst muligt. Med vores præcise målinger er det langt nemmere at få et overblik over situationen og håndtere den på den meste effektive vis. Kontakt os via vores kontaktformular eller på73 70 96 66eller på mail info@bluenorth.dk for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt os
og hør mere
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller email

Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Præcis måling for effektiv håndtering

Et problem med uvedkommende vand er et, der skal løses. Og det gøres nemmest og mest effektivt, hvis man har en hel klar ide om, hvor problemet stammer fra.

Vores målinger giver mulighed for temmelig præcist at spore kilden til indsivningen. Det kan fx skyldes en skade på et rør eller en fejltilkobling. Når man lokaliserer årsagen, kan man målrette sin indsats og nøjes med kun at grave en smule af røret op i forbindelse med reparationen i stedet for at gå det hele igennem. Det giver en mere effektiv samt billigere håndtering af problemet.

Vi kan udføre vores opmålinger stort set alle steder i diverse systemer og registrere en fejlkilde med ca. en meters nøjagtighed. Desuden kan vi også måle mængden af uvedkommende vand, hvilket giver en klarere ide om situationens omfang.

Fuldt tilpassede løsninger

Vi står med vores store fagspecifikke viden og præcise måleudstyr klar til at hjælpe dig med at løse dine problemer. Vi står gerne for detektering af indsivning, lokalisering af fejlkilder, registrering af nedbørsmængder og en række andre opgaver for at sikre en fuldstændig håndtering af problemet.

Hvad enten du ønsker dataleverance på enkelte målinger eller et komplet projekt med afsluttende rapport, står vi klar til at hjælpe. Vil du høre mere om vores ydelser, eller hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid mere end velkommen til at tage direkte kontakt til os.

Blue North er en ingeniørvirksomhed med speciale i vandmåling. Med hjælp fra unikt klimatilpasset måleudstyr beskæftiger vi os med måling af flow og vandkvalitet, overløb og uvedkommende vand i det danske vandmiljø.

Rådgivning, abonnementsordninger, optimering og kalibrering af udstyr

Vi er fuldt opgraderet til alle former for målings-, registrerings- og kalibreringsudstyr